Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi

Ayşe ARI

Özet


Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki ekonomik büyüme oranı ve işsizlik oranı arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 1980-2014 dönemi için sorgulamaktadır. Bu bağlamda Bayer ve Hanck (2012) tarafından geliştirilen eşbütünleşme testine başvurulmaktadır. İlaveten, büyüme oranı ve işsizlik oranı arasındaki nedensellik ilişkinin varlığı Hacker ve Hatemi-J (2006) testi ile sınanmaktadır. Elde edilen bulgular, büyüme oranı ve işsizlik oranı arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisinin ve nedenselliğin olmadığını göstermektedir. Bu bulgular Türkiye’de istihdam yaratmayan bir büyümenin söz konusu olduğu düşüncesini desteklemektedir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr