Türkiye’de Bilimsel Toplantıların Organize Edilmesi: TÜBİTAK Üzerine Bir Örgüt Geliştirme Önerisi

Volkan GÖÇOĞLU, Alper TURNA, M. Kemal ÖKTEM

Özet


Bilimsel toplantılar, akademisyenlerin bir araya gelerek ilgili oldukları alanlara katkı sağladıkları toplantılardır. Türkiye’de bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve organize edilmesine yönelik sistematik bir uygulama bulunmamaktadır. Bu çalışma, bahsi geçen eksikliği gidermek adına TÜBİTAK’a bir örgüt geliştirme önerisi getirmektedir. Öneri, Türkiye’de yapılacak bilimsel toplantıların bilgilerini ve zaman çizelgelerini içeren ve TÜBİTAK bünyesinde kurulacak olan,  ortak bir platform modelidir. Çalışmanın ilk bölümünde, örgüt geliştirmenin ile ilgili kavramsal çerçeve çizilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde, örgüt geliştirmenin kökenleri ve kamuda örgüt geliştirme konuları ele alınmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise önerilen modelin uygulanabilirliğini sorgulamak adına TÜBİTAK uzmanları ile yapılan görüşmeye ve model için potansiyel talebi sorgulamak adına Türkiye’de seçilen, akademik başarısı yüksek 6 üniversitedeki 73 öğretim üyesine uygulanan ankete yer verilmiştir. Çalışma sonucuna göre, akademisyenlerin önerilen modele talebi son derece ilgi çekici düzeydedir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr