İş Zekâsı: Kavramsal Çerçeve, Bileşenler ve İşleyiş

Selim Yüksel PAZARÇEVİREN, Ümmügülsüm ZOR, Filiz GÜRBÜZ

Özet


Globalleşme ve teknolojik gelişmeler işletmelerin kurumsallaşmalarını pozitif yönde etkilerken, bilgi akış süreçlerinin daha karmaşık yapılar haline dönüşmesine neden olmuş ve bilgi kontrolü bir sorun haline gelmiştir. İş zekâsı sistemleri; teknolojik gelişmeler sonucu çeşitli düzenlemeler yoluyla oluşturulmuş bileşenleriyle; çeşitli veri kaynaklarından elde edilen verileri ayrıştırıp kümeleyerek bir düzen altında depolanması, depolanan verilerin istatistiki yöntemler ile ilişkilendirilmesi ve her düzeyde bilgi kullanıcısı için gerekli bilgilerin raporlanmasını sağlamaktadır. İş zekâsının başlıca bileşenleri; OLAP, OLTP veri madenciliği, veri depoları ve ETL araçları ile farklı amaçlar doğrultusunda çeşitli kaynaklardan elde edilmiş, çok sayıda veriyi işleme, sınıflandırma, analiz etme, rapor sunma gibi faaliyetlerle karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamaktadır. Dolayısıyla iş zekâsı sistemleri; günümüz işletmelerinin karar alma süreçlerini daha kaliteli hale getirmektedir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr