Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı

İsmet Göçer

Özet


Bu çalışmada, yabancı doğrudan yatırımlar ve ihracatın, Türkiye’nin ekonomik büyümesine etkileri, 1992:Q1-2012:Q3 dönemi verileri kullanılarak, sınır testi yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, serilerin eşbütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen ampirik bulgulara göre; ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi istatistikî olarak anlamlıdır, yabancı doğrudan yatırımların ise ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif fakat istatistikî olarak anlamlı değildir. Modelin hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr