Türkiye’de Elektrik Tüketiminin Ekonomik Gelişmeye Etkisi: Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Yöntemi

Tuğba Aslan, Ayşe Arı, Fatma Zeren

Özet


Bu çalışmada Türkiye’nin 2000 yılındaki NUTS 3 düzey bölgeleri için ekonomik büyüme ve elektrik tüketimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bölgeler arası farklılık arz eden ilişkileri modelleyen Coğrafi Ağırlıklı Regresyon (CAR) kullanılmıştır. Amprik analiz sonucunda elektrik tüketimin ekonomik gelişmeyi hem local hem de global düzeyde pozitif olarak etkilediği belirlenmiştir. Modele dahil edilen üretim faktörleri ve beşeri sermaye göstergelerinin de ekonomik gelişmeyi hem local hemde global düzeyde pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Local parametrelerin mekansal dağılımı incelendiğinde elektrik tüketiminin ekonomik gelişmeyi en çok etkilediği illerin Türkiye’nin batısına doğru orta yerde konumlanan illerdir. En düşük etki ise doğu ve güneydoğu bölgesindeki illerdir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr