Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

SEYAD Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak üzere yılda dört kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

SEYAD Dergisi Maliye, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri gibi sosyal bilimler bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

SEYAD Dergisi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

SEYAD Dergisi esas itibarıyla internet üzerinden yayınlanmakla birlikte sınırlı sayıda baskı yoluyla da yayınlanmaktadır.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Çeviri

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Kitap İncelemesi

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

(SEYAD) Dergisi'ne gönderilen makalelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği ile ilgili ön inceleme süreci kısa süre içinde sonuçlandırılır.

Yayın Kurulu tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakemler tayin edilmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler, kör hakem ve kör yayın kurulu yöntemiyle değerlendirilmektedir. Hakeme gönderilmesi uygun görülen makaleler, konusunda uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda editör gerekli gördüğü durumda üçüncü bir hakem belirleyebilir.

Hakemler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmektedir.

Hakem süreci en geç 8 hafta içerisinde sonuçlandırılarak bu karar yazar/lar'a bildirilmektedir.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.

 

İmtiyaz Sahibi

 

Editörler

Arş. Gör. Veysel İNAL

Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümü

E-posta: veyselinal@sakarya.edu.tr

..........................................................................

Arş. Gör. Mücahit AYDIN

Sakarya Üniversitesi SBF Ekonometri Bölümü

E-posta: aydinm@sakarya.edu.tr

 

 

Yardımcı Editörler

 

Alan Editörleri

İslm Ekonomisi ve Finansı

Prof. Dr. Mehmet ASUTAY, Durham University, United Kingdom

İşletme

Doç. Dr. Abdülkadir PEHLİVAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Maliye

Prof. Dr. Tarık Vural - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ekonometri

Doç. Dr. Veli Yılancı-Sakarya Üniversitesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doç. Dr. Ekrem ERDOĞAN-Sakarya Üniversitesi

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet ASUTAY, Durham University, United Kingdom

Prof. Dr. Osman PEHLİVAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Halis ÇETİN, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Önder KUTLU, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KARAGÖZ, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk ALKAN, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin ATAMAN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TOSUNER, Dokuz Eylül Ünversitesi

Prof. Dr. Sait AŞKIN, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet UYSAL, Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Adem ÇAYLAK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi