Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD) Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda dört kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

SEYAD Dergisinde Maliye, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri gibi sosyal bilimler bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

SEYAD Dergisi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

SEYAD Dergisi internet üzerinden yayınlanmakla birlikte sınırlı sayıda basılı olarak da yayınlanmaktadır.

SEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research Bible, JournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.Temmuz 2014

İçindekiler

Makaleler


Kapak/İç Kapak/İçindekiler Full Text (English) Tam Metin


Türkiye’de Hane Halkları Elektrik Talebininin Belirleyicileri: Sıralı Logit Yaklaşımı Full Text (English) Tam Metin
Bülent GÜLOĞLU, Emre AKIN

Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin
Memduh ASLAN

Fırıncı Esnafının Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Sakarya İli Örneği Full Text (English) Tam Metin
Kadriye ŞAHPAz, Ömer AKGÜL, Fatih YARDIMCIOĞLU

Borçlanma Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin
Seçkin Gönen, Neslihan AKÇA

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Full Text (English) Tam Metin
Serkan BAYRAKTAROĞLU, Sevdiye ERSOY YILMAZ, Murat CAN

Sakarya’da İşsizliğin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma Full Text (English) Tam Metin
Emel İSLAMOĞLU

2008-2012 Dönemi Arası Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performans Analizi Full Text (English) Tam Metin
Fatih Burak GÜMÜŞ, Kerem ÜNGİR

Hemşirelerin İş-Aile Çatışması ve Yaşam Tatmini Düzeyleri: Demografik Özellikler Açısından Bir Değerlendirme Full Text (English) Tam Metin
Sinem YILDIRIMALP, Mert ÖNER, Bora YENİHAN

Duyurular

 

Makale Yazım Kuralları

 
Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.  
Yayın Tarihi: 2012-12-30
 

Makale Gönderimi için Yapılması Gerekenler

 

Site üzerinden makale gönderimi yapmak için izlenmesi gereken adımları gösteren TANITIM VİDEO'su eklenmiştir. TANITIM VİDEO'sunu indirmek için buraya tıklayınız.

 
Yayın Tarihi: 2012-12-29
 
Daha fazla duyuru...SEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

Adres: Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Esentepe Kampüsü 54187 Sakarya / Türkiye

Telefon: (0264) 295 62 31 Faks: (0264) 295 62 33 E-posta: seyad@sakarya.edu.tr