Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD) Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda dört kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

SEYAD Dergisinde Maliye, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri gibi sosyal bilimler bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

SEYAD Dergisi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

SEYAD Dergisi internet üzerinden yayınlanmakla birlikte sınırlı sayıda basılı olarak da yayınlanmaktadır.

SEYAD EBSCO, Index Copernicus, DRJI, Research Bible, JournalTOEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIFASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc tarafından taranmaktadır.Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016

İçindekiler

Makaleler


Kapak/İçindekiler-Cover/Content Tam Metin/Full Text
Kapak/İçindekiler-Cover/Content Kapak/İçindekiler-Cover/Content

Türkiye’de Bilimsel Toplantıların Organize Edilmesi: TÜBİTAK Üzerine Bir Örgüt Geliştirme Önerisi Tam Metin/Full Text
Volkan GÖÇOĞLU, Alper TURNA, M. Kemal ÖKTEM

İş Doyumu ve Yaşam Doyumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi: Sakarya'daki AVM'lerin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Tam Metin/Full Text
Bora YENİHAN, Mert ÖNER, Bayram BALCI

Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışları: 2014 Yerel Seçimleri ve Zonguldak İli Örneği Tam Metin/Full Text
Erdoğan TEYYARE, Mehmet AVCI

Using Multinomial Logistic Regression to Examine the Relationship Between Children’s Work Status and Demographic Characteristics Tam Metin/Full Text
Erkan ARI

Performance Analysis of Turkish Banking Sector in the Context of The Problem of Asymmetric Information Tam Metin/Full Text
Ferhat PEHLİVANOĞLU, Figen BÜYÜKAKIN

Borsa İstanbul’da Kayıtlı Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliklerinin Statik ve Dinamik Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi Tam Metin/Full Text
Halim TATLI, Rıza BAYRAK

The Mediator Effect of Ethical Climate on the Relation between Ethical Leadership and Organizational Commitment Tam Metin/Full Text
Murat ÇEMBERCİ, Mustafa Emre CİVELEK, Deniz GÜNEL

Tüketim Toplumu Örneği Olarak Türkiye’nin Cari Açık ve Tüketici Kredileri İlişkisi Tam Metin/Full Text
Engin DÜCAN, Melike ATAY POLAT, Ercan BALCIOĞLU

Kamu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya SGK Örneği Tam Metin/Full Text
Özlem BALABAN, Hakan KONYALI

Duyurular

 

Makale Yazım Kuralları

 
Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.  
Yayın Tarihi: 2012-12-30
 

Makale Gönderimi için Yapılması Gerekenler

 

Site üzerinden makale gönderimi yapmak için izlenmesi gereken adımları gösteren TANITIM VİDEO'su eklenmiştir. TANITIM VİDEO'sunu indirmek için buraya tıklayınız.

 
Yayın Tarihi: 2012-12-29
 
Daha fazla duyuru...SEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

Adres: Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Esentepe Kampüsü 54187 Sakarya / Türkiye

Telefon: (0264) 295 62 31 Faks: (0264) 295 62 33 E-posta: seyad@sakarya.edu.tr