Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD) Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda dört kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

SEYAD Dergisinde Maliye, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri gibi sosyal bilimler bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

SEYAD Dergisi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

SEYAD Dergisi internet üzerinden yayınlanmakla birlikte sınırlı sayıda basılı olarak da yayınlanmaktadır.

SEYAD EBSCO, Index Copernicus, DRJI, Research Bible, JournalTOEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIFASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc tarafından taranmaktadır.Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016

İçindekiler

Makaleler


Kapak/Cover -İçindekiler/Content Başlıksız
Kapak/Cover İçindekiler/Content

1982 Sonrası Anayasa Mahkemesinin Verdiği Siyasi Parti Kapatma Kararlarının Demokratikleşme Bağlamında İncelenmesi PDF
Ersin YAVUZ, Mehmet Emin ÖZGÜL

Şeairin Sekülarizasyonu ve “Türkçe Ezan” PDF
Muhammet Tacettin KUTAY, İsmail ÇAĞLAR

NPA of Banks in India PDF
Sanskriti SINGH

Tüketim Kültüründe Yeni Soyut İhtiyaçlar Yaratırken Televizyon Reklamlarının Rolü ve İşlevi PDF
Murat SEZGİN, Mehtap FARIMAZ

Political Economy of the Islamist Party in a Muslim Democracy The Experience of PKS of Indonesia PDF
Raden Cecep Lukman YASIN

Dünya Petrol Fiyatları ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği PDF
Mehmet MUCUK, Mustafa GERÇEKER, Ayşen EDİRNELİGİL

Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Panel ARDL Analizi PDF
Şerife ÖZŞAHİN, Mehmet MUCUK, Mustafa GERÇEKER

The Influence of Market Strategy and Marketing Mix Toward The Brand Image of Pertamax and The Implication Toward The Consumer’s Decision Making of Purchasing Fuel in Jakarta PDF
Nur Choirul AFIF, Nugroho HARDIYANTO, Lusi SUWANDARI

OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının Gelir Eşitsizliği İndeksleri ile Değerlendirilmesi PDF
Işın ÇETİN, Dilek MURAT

Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği, Eğitim ve Verimlilik İlişkisi: G-20 Ülkeleri Üzerinde Bir Uygulama (1992-2014) PDF
Ömer YALÇINKAYA, Vedat KAYA

İşletmelerde Uygulanan Yönetim Sistemlerinin Güvenlik Kültürü Üzerine Etkisi: Denizli İli – Metal Sektörü Örneği PDF
Yılmaz ÖZKAN, Bülent ARPAT

Siyasi Parti Mitinglerinin Gezgin Satıcı Problemi Yaklaşımı ile Analizi PDF
İrfan ERTUĞRUL, Abdullah ÖZÇİL

Duyurular

 

Makale Yazım Kuralları

 
Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.  
Yayın Tarihi: 2012-12-30
 

Makale Gönderimi için Yapılması Gerekenler

 

Site üzerinden makale gönderimi yapmak için izlenmesi gereken adımları gösteren TANITIM VİDEO'su eklenmiştir. TANITIM VİDEO'sunu indirmek için buraya tıklayınız.

 
Yayın Tarihi: 2012-12-29
 
Daha fazla duyuru...SEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr